Seenetoodete tellimise üldtingimused

1. Tingimuste kehtivus1.1. Käesolevad seenetoodete tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna https://seenefarm.ee/ (edaspidi Netipood) omaniku, Eesti seenefarm oü ning Netipoes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel Netipoest seenetoodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Netipoe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. Netipoel on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Netipoe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Netipoes või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on Netipoele edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Netipoe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Netipoel on õigus Seenefarmi e-poes müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Netipoele esitanud ja kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb Netipoele edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse Netipoele esitamisel.

2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Netipoes müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind.

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on kättesaadavad siit.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuval nupul „Lisa korvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks Netipoe tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Vormista tellimus”, mille järel on vajalik kinnitada Netipoe Tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist, sisestada oma isikuandmed, mis on vajalikud Kauba Teieni toimetamiseks ja arve väljastamiseks ning valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete Netipoe tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse teile Netipoe poolne tellimuse/makse kinnitus. Tellija saab Netipoelt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile, mille ta sisestas tellimust vormistades.

3.4. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus Netipoele täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.6. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.7. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

3.8. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile.

4. Tellimuse täitmine Netipoe poolt, Kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Netipoele, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui tähtaja järgimine on mõnel Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.3. Tellimused, mis on tellitud pakiautomaati/pakipunkti või Smartkulleriga ja on kinnitatud tööpäevadel enne kella 13.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina järgmisel päeval. Tellimused, mis on tellitud pakiautomaati/pakipunkti või Smartkulleriga ja kinnitatud tööpäevadel peale kella 13.00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina ülejärgmisel tööpäeval. Nädalavahetusel kinnitatud pakiautomaadi tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina teisipäeval. Tellimused mis on kinnitatud ja tellitud Ecoshi kiirkulleriga Tallinnas, toimetatakse Teile koduleheküljelt Teie poolt valitud kellaaegadel kas samal või muul valitud päeval.

4.4. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud pakiautomaati või aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.5. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. Netipood ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Enne kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit, olemasolul pakendi infolehte ja Kauba pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.

4.7. Tellija peab arvestama, et pakiautomaadile ligipääs võib olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. Ecoshi kiirkulleri teenuse kasutamise puhul peate arvestama, et viibite tellimusse märgitud ajavahemikul tellimusse märgitud aadressil ja saate telefonile vastata.

4.8. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellija ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup Netipoele. Netipoele tagastatud kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu Netipood Tellijale ei hüvita.

4.9. Juhul kui Tellija ei ole kaupa punktis 4.8. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Netipoe poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui Netipood ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud või kaupa hävitanud. Kui Tellijale komplekteeritud kaup on veel Netipoes lahtipakkimata ja hävitamata, teeb Netipood uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

5. Kauba eest tasumine

5.1. Netipoe tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Makse sooritamiseks Netipoe tellimiskeskkonnas valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane pank ( SEB, Swedbanki, LHV, Coopi, Luminori) internetipanga kaudu maksmiseks. Maksete vahendajaks on kas vastav pank või Maksekeskus AS.

5.2.1. Maksta saab ka krediitkaardiga. Tasumiseks sisestage oma krediitkaardi andmed. Krediitkaardi andmeid kontrollib Stripe (https://www.stripe.com).

5.3. Pärast andmete sisestamist ja sobiva panga valikut vajutage nupule „Vormista tellimus“.

5.4. Kauba eest on tasutud ja Netipoe tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde.” Tellijale saadetakse lisaks Netipoe poolne tellimuse kinnitus Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile. Kui Teile ei saabu teadet Netipoe poolt tellimuse kinnitamise kohta ühe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Netipoega.

6. Tellimuse tühistamine, pretensioonide esitamine ja Kauba tagastamine

6.1.  Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (p 3.7. nimetatud müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates Netipoe aadressile tellimused@seenefarm.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga ning tagastades Kauba oma kulul aadressile: Ecosh Life OÜ, Kadaka tee 4, Tallinn 10621, Harjumaa.

6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Netipoele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Netipoeni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastatud p 6.1. nimetatud aadressile.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

6.6. Tellijal on õigus esitada Netipoele Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Netipoele esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Te saite teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile tellimused@seenefarm.ee.

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Netipood pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9. Juhul kui Netipood nõustub pretensioonis tooduga, asendab Netipood puudusega kauba samasuguse puuduseta kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub Netipoes, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Netipood puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Netipoe poolt tagastamisele. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale kätte viimase poolt tellimuses valitud pakiautomaati.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud Netipoes Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Netipoe poole e-kirja teel tellimused@seenefarm.ee või aadressil: Eesti seenefarm oü, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla, Tünni, 90701 või pöörduge Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku poole.

7.3.  Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. Netipood ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6.  Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Netipoele punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Netipood vastutab Tellija ees ja Tellija Netipoe ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Netipoe ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Netipoe ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Netipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Netipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et Netipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

9.2. Kaupade saadavus Netiapteegis võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning Netipoel ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu Netipoes, on Netipoel õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

9.3. Kõiki Netipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Tellija, et annab õiguse tema poolt Netipoes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Tellija Netipoodi edastama Tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad).

9.4. Teie ja Netipoe vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Netipoe pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee.

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

9.5. Lisaks punktis 9.4. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

9.6. Kõik Netipoe veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Netipoe omaniku nõusolekuta on keelatud.